Projektek


A nazális barrier modulációja központi idegrendszeri penetráció fokozására.

A nazális barrierben lévő efflux transzporterek celluláris lokalizációja, illetve funkciója még nem teljesen tisztázott. Napjainkban a központi idegrendszeri gyógyszerek célba juttatásánál a nazális adagolás egy perspektivikus, széles körben kutatott terület. Az orron át adagolt gyógyszerek képesek az agyba a Nervus Trigeminus illetve a Nervus Olfactorius mentén közvetlenül bejutni, így kikerülve a vér-agy gátat és elkerülve a gasztrointesztinális metabolikus utakat. Kevés perifériás mellékhatás jelentkezik a nazális adagolásnál és jelentősen csökkenthető a beadott dózis. Kutatócsoportunk a gyógyszer-transzporter szubsztrát molekulák nazális adagolásának vizsgálatára fókuszál.


Skin-on-a-chip platform dermális diffúziós vizsgálatokhoz.

A bőrön át történő felszívódás legelterjedtebb in vitro és ex vivo vizsgálati eszköze a Franz diffúziós cella. Ez a módszer a topikális gyógyszerformulációk fejlesztése során „gold standard”-nek tekinthető, általánosan elfogadott eljárás. Laboratóriumunkban ezt az eszközt egy miniatürizált diffúziós cellával helyettesítettük, melyben jóval kevesebb vizsgálati anyag, illetve állati és human szövet felhasználására van szükség. A technikát validáltuk és folyamatosan fejlesztjük más szöveti preparátumok abszorptív tulajdonságainak tesztelésre.


Gyógyszerpenetráció vizsgálata az öregedő agyban. A vér-agy gát és a vér-liquor gát áteresztő képességének vizsgálata az életkorral összefüggésben.

Az utóbbi évek kutatásai feltárták hogy az Alzheimer kór pathogenezisében fontos szerepet játszik a vér-agy gát öregkori permeábilitás fokozódása. A morfológiai vizsgálatok kimutatták, hogy az endothél sejtek közötti szoros kapcsolatok (tight junction) fehérjéi megritkulnak, ezáltal a paracelluláris transzport folyamatok fokozódnak. Emellett a vér-agy gát egyéb strukturális elemeiben is megfigyeltek változásokat, így a periciták számának csökkenését és az asztrogliózist már régóta kimutatták és leírták a szakirodalomban. Laboratóriumunk a vér-agy gátban lévő transzporter fehérjék életkor függvényében bekövetkező funkció változásaival foglalkozik.


A gyógyszer-transzporterek szerepe a vér-agy gátban és a vér-liquor gátban.

A vér-agy gátban elhelyezkedő transzporter fehérjék közül a legfontosabb efflux transzporterek a P-gp és BCRP. Ez a két transzmembrán protein a vér-agy gát más elemeivel szoros együttműködésben biztosítja az agyszövet védelmét az idegen anyagokkal (xenobiotikumokkal) szemben. E két fehérje a kapilláris endothél luminális oldalán helyezkedik el a vér-agy gátban és a transzport során a vérbe juttatja vissza szubsztrátjait. Ugyanakkor a vér-liquor gátban, melyet az agykamrákat bélelő choroid plexus epithel sejtjei alkotják, a két efflux transzporter a szubsztrátját a liquor felé, és nem a véráram felé pumpálja. Ezért a P-gp és BCRP inhibitorok hatása az agyi parenchima, illetve a liquor vonatkozásában kettős. A transzporter szubsztrát szintek agykamrai és agyszöveti monitorozásával foglalkozunk a laboratóriumban.


Gyógyszer-gyógyszer és BCRP-gyógyszer kölcsönhatások vizsgálata a vér-agy gátban in vivo.

Számos gyógyszer-gyógyszer kölcsönhatást leírtak már, melynek hátterében a gyógyszerek membrán transzporterekkel való interakciója áll. A P-gp szubsztrátok esetében a kölcsönhatások in vitro definiálását követően sok esetben sikerült igazolni az interakció jelenlétét élő szervezetekben is. Ugyanez a BCRP szubsztrátokról nem mondható el. Számos, különböző terápiás indikációval rendelkező molekula BCRP kötődését kimutatták sejtes rendszerekben, de az ezt követő in vivo verifikálás nem történt meg. Ezen dolgozunk laboratóriumunkban a vér-agy gát vonatkozásában in vivo mikrodialízissel.


Farmakológiai módszerfejlesztés oktatási célból.

A Gyógyszerkutatás és fejlesztés kurzus keretében az előadások mellett gyakorlati oktatási terv kidolgozása van folyamatban Karunkon. Ehhez történnek előkísérletek, illetve pilot vizsgálatok a Mikrodialízis laboratóriumban, melynek során demonstratív jelleggel egyszerű farmakológiai modellek kerülnek beállításra.


Gyógyszerfelszívódás a bőrön keresztül, vizsgálatok transzdermális mikrodialízissel.

Az utóbbi években kezdték vizsgálni legnagyobb kiterjedésű szervünk, a bőrünk különböző rétegeiben elhelyezkedő membrán transzporter fehérjék szerepét. A szervezet legfontosabb védelmi rendszere maga a bőr, mely a környezeti hatásoktől óvja, egyensúlyának, homeosztázisának fenntartásában segíti az élő struktúrákat. Hogy ezt a barrier funkciót ellássa, expresszálnia kell transzportereket is, melyek extrenálisan, illetve a mikroerek irányában továbbítják szubsztrátjaikat. In vitro környzetben sokan tanulmányozzák bőr preparátumon ezeket a folyamatokat. Mi in vivo rendszerben vizsgáljuk a gyógyszerek dermális barrieren történő átjutásának, illetve átjuttatásának lehetőségeit.


Mikrofluidikai lab-on a chip eszköz fejlesztése többkomponensű mikrodializátum minták szeparációjához és analitikai vizsgálatához.

A mikrodialízis technika két alapvető fázisra osztható. A mintavételi in vitro vagy in vivo kísérleti részre, és a levett minták bioanalitikai vizsgálatára. Ez utóbbi nem mindig olyan egyszerű és gördülékeny, mint ahogyan azt elméletben elgondoljuk. Többkomponensű elegyek szétválasztása, illetve a mikrovoluemenű minták kezelése, feldolgozása nem mindig egyszerű történet. Ezeknek a kérdéseknek a biológiai labor területén, mikrochipek segítségével történő megoldása egyik kutatási feladatunk. A project tárgya miniatürizált HPLC oszlopok tervezése szeparálásra, illetve az ehhez a rendszerhez kapcsolható detektálási eljárások felkutatása.


Klinikai és preklinikai célú mikrodialízis technikák alkalmazásának és alkalmazási trendjeinek kritikai elemzése statisztikai módszerrel a PubMed adatbázis alapján.